Composities voor Harmonie


Cantus Choralis

Download scoresample (pdf) De koraalmuziek, zoals wij die vandaag de dag kennen, vindt haar oorsprong voor een groot deel in de koorzang van de Rooms Katholieke liturgie. De melodie (ook wel ‘cantus firmus’ genoemd) lag hierbij oorspronkelijk in een van de laagste stemmen en was daardoor niet altijd even gemakkelijk…

Lees verder

Clockwork Chorale

Download scoresample (pdf) Wereldwijd wordt het verstrijken van de tijd symbolisch weergegeven door een muzikaal motief, dat zijn bekendheid o.a. te danken heeft aan de ‘Big Ben’ in Londen, de beroemde klok in de toren van het Engelse parlementsgebouw. Dit motief is oorspronkelijk ontleend aan de Latijnse koraalmelodie ‘Laudate Dominum’…

Lees verder

Riet & Biet Suite

Download scoresample (pdf)   The Four Elements of Sugar De ‘Riet en Biet Suite’ werd gecomponeerd in opdracht van de Amsterdamse Wester Harmonie, ter gelegenheid van het 110-jarig jubileum in 2014. Het is een vierdelige suite geworden, die op verschillende manieren het thema suiker belicht. Naast een historische rode draad…

Lees verder

Winter Symphony

Download score sample (pdf) Winter Symphony’ (13’30”) bestaat uit vier delen, alle grotendeels gebaseerd op dezelfde thematiek, maar desondanks onderling sterk verschillend van karakter. Het eerste deel -‘INTRADA’- (1’05”) bevat alle kenmerken van een traditioneel openingswerk. Het is kort en bondig, met energieke fanfaremotieven in het koper: Koning Winter doet…

Lees verder